po co nam sztuka?

info:

7 i 8 grudnia.
2012
PKiN / Powiększenie / Sztuki Sztuczki / Dworzec Centralny / Duży Pokój / kino Luna

W 2013 roku re:wizje NIE ODBĘDĄ SIĘ. W 2012 roku programowo stawialiśmy pytanie „Dla kogo sztuka?”. (W domyśle odpowiedź brzmi: „WIDZÓW!”, ale czy tak zawsze jest?)

Zgodnie z misją realizowaną przez organizatora - Fundację Impact, re:wizje realizowane są zgodnie z koncepcją rozwoju publiczności (audience development). Są pretekstem do innego spojrzenia na sztukę, na relacje pomiędzy artystami i publicznością. Czy publiczność jest twórcom niezbędna? Jaki udział może mieć w procesie kreacji? Czy sztuka przełamuje bariery pomiędzy artystami i widzami? A może je tworzy?

Projekty, które w 2012 roku prezentowaliśmy były niestandardowe, ponieważ publiczność nie pełniła w nich jedynie biernej funkcji odbiorcy, ale aktywnie włączała się w realizację. Była jury konkursu muzycznego, stała się autorem i krytykiem, inspirowała dialog pomiędzy twórcami.

Miejsc akcji artystycznych było kilka - wszystkie w Śródmieściu Warszawy. Koncerty odbyły się w klubach Sztuki i Sztuczki oraz Powiększenie, projekcje filmowe w Kinie Luna, akcja fotograficzna w przestrzeni Duży Pokój, a przestrzeń Dworca Centralnego stała się sceną taneczną. Symbolicznie pojawiło się także dotychczasowe główne miejsce re:wizji – PKiN (z koncertem „re:wizje dla PAH”).

Spotkaliśmy się także ze środowiskiem kultury, aby porozmawiać o sposobach pracy i współpracy z publicznością, czyli o koncepcji audience development – rozwoju publiczności. Więcej informacji na ten temat: www.rozwojwidowni.pl lub http://www.facebook.com/Rozwojwidowni?ref=hl.

re:wizje sztuki 6 realizowane były przez Fundację Impact dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawa.


miejsca:

Mapa

program:


zespół:


promocja: Pracowania Szumu
grafika: Full Metal Jacket
technika: Jerry Media
wideo: Adam Tarasiuk
www: Adam Widmański, SIMI
hosting: jaaz